Incompany aanbod

Samenwerken als partners

Het liefst zijn we langere tijd bij jouw organisatie betrokken zodat we als partners een resultaat boeken. We kunnen in een korte tijd mensen trainen in nieuwe patronen waardoor ze deze kennen. Maar om tot het niveau te komen dat het een routine is en je kunt improviseren, dat heeft vaak wat meer tijd nodig. In die tijd richten wij ons continu op het overdragen van vaardigheden en mindset. We doen het voor door te faciliteren, gaan snel door naar samen doen en kunnen betrokken blijven op afstand wanneer je het zelf gaat doen!

Waar we beginnen is altijd afhankelijk van de grootste spanning die op dat moment speelt. Wij komen namelijk niet om een nieuwe werkwijze te introduceren. Wij komen helpen bij het vinden van een werkwijze die de spanningen in de organisatie oplost. En daar hebben wij handige tools voor in onze gereedschapskoffer van Sociocratie 3.0.

Wat dacht je van een consent spel?

We kunnen jou en je team ook op speelse manier kennis laten maken met effectieve besluitvorming. Speciaal daarvoor ontwikkelden we het spel Bakkie Pleur Op! In drie rondes speel je een vergadering na aan de hand van kaarten waarop de uitspraken van de vergadering vast voorgedrukt zijn. Het proces maakt dus of jullie effectief vergaderen… of niet! Hoe effectief zijn jullie al?

Incompany training Sociocratie 3.0

We kunnen zowel een incompany training Sociocratie 3.0 aanbieden die de volle breedte van de toolbox beslaat, maar ook naar behoefte inzoomen op die onderdelen die voor jouw organisatie het meest urgent zijn. Het voordeel van een incompany is dat we deze kunnen toesnijden op de context van de organisatie. Je bent daarmee niet alleen aan het leren, maar besteed ook gezamenlijk tijd aan het oplossen van complexe vragen in je organisatie. Deze trainingen zijn geschikt voor organisaties die aan de slag willen met zelforganisatie, te maken hebben met een complexe veranderende omgeving, of hun team(s) willen uitrusten met een duidelijke set aan patronen voor samenwerking.

Sociocratie 3.0 is een gereedschapskist, gevuld met handige tools. Zo draagt het bij aan de ontwikkeling van effectieve en wendbare organisaties. Sociocratie 3.0 biedt concrete stappen die individuen en teams helpen om een zo goed mogelijke oplossing te formuleren om een gewenste situatie te bereiken. Naast duidelijke processen is er veel aandacht voor welk gedrag en welke houding het meest effectief is in de samenwerking. Door ieder individu te leren om te fungeren als antenne, is het mogelijk om sneller en beter te signaleren waar en wanneer verandering nodig is. Bekijk de open training voor meer inhoud en achtergrond.

Meedoen aan een open training?

We leiden vaak voorlopers op om de rol van facilitator in te vullen binnen de organisatie, of om collega’s aan de hand mee te nemen. Dit kan incompany, maar we bieden ook open trainingen. Misschien ook interessant om ‘rustig’ te verdiepen en verkennen in een inspirerende omgeving?

Specifieke trainingsprogramma’s

We zien regelmatig dat vragen die leven in de organisatie specifieker zijn: ‘Hoe zorgen wij voor een meer effectieve vergadering? Hoe kunnen we onze besluitvorming verbeteren? Of hoe zorgen we ervoor dat iedereen weet wat van haar en hem verwacht wordt?’

Onze reactie op deze vragen is meestal het verzorgen van een specifieke training waarin we een selectie van de tools en vaardigheden overbrengen. Zo stellen we je zelf in staat om de vraag te beantwoorden. Bij onderwerpen als het verbeteren van de vergadercultuur, of het leren faciliteren van consent besluitvorming vraagt dit (vaak) meer dan een eenmalige training. We verzorgen wanneer nodig ook de begeleiding na de training. Zo realiseren we ook echt het gestelde doel.

Heb je zelf een onderwerp waar je in jouw organisatie mee aan de slag wil? Neem even contact met ons op.