Teamdag. Tijd om elkaar te begrijpen.

Op gelijkwaardige wijze een effectieve, wendbare en veerkrachtige organisatie ontwikkelen met sociocratie 3.0

We werken hard voor onze organisatie en onze klanten, waardoor er weinig tijd is om met elkaar door te ontwikkelen. Het is nodig om af en toe met elkaar stil te staan en afspraken te maken, zodat voor iedereen duidelijk is wat we belangrijk vinden en hoe we hier invulling aan geven.

Zie hier een driver voor het organiseren van een teamdag | strategiedag | heidag (doorhalen wat niet van toepassing is. Vervolgens scherm schoonmaken). Wij zien een organisatie als de som van de afspraken die erbinnen gemaakt zijn. Om als organisatie te blijven ontwikkelen, moeten dus ook de afspraken van tijd tot tijd herzien worden, of nieuwe worden gemaakt. Het is daarom des te belangrijker dat je met elkaar leert hoe deze afspraken vorm te geven.
Team working with S3

Voor teams en organisaties die de volgende stap willen zetten in hun samenwerking. Soms zijn dat teams die zoeken naar mogelijkheden om (nog) meer autonomie te geven of samen besluiten te nemen. Vaak hebben we te maken met teams die zelfsturing beogen en daar een beetje hulp bij willen. Soms zijn er teams die net van start zijn en alle spelregels nog met elkaar moeten afspreken. En er zijn ook gewoon teams die even 'vast' zitten en een beetje hulp nodig hebben.

In de teamdag gaan we met jouw team aan de hand van nieuwe tools (vanuit S3) aan de slag om invulling te geven aan de behoefte. Een combinatie van leren en inhoud maakt dat het hard werken is, maar zorgt voor voldoening. En duurzaamheid: je neemt namelijk het geleerde mee naar de dagelijkse praktijk. Is er dan ook ruimte voor 'leuk'?. Hopelijk wel! Saaie omgevingen proberen we namelijk te mijden. Maar daar zijn we samen eigenaar van!
Je weet dat het belangrijk is om met elkaar afspraken te maken over de samenwerking. Voor je het weet is er net even iemand afgehaakt en moet je energie stoppen in het oplossen van problemen. Beter om dat te voorkomen! We leren je om spanningen te herkennen en werkbaar te maken, zodat je ze snel kunt oppakken met elkaar.

Mogelijke resultaten
  • We doen de juiste dingen door alleen nog maar te handelen wanneer er spanning is.
  • We weten waar we naar toe werken en waarom we dat doen door het opstellen van eenduidige probleemomschrijvingen (drivers)
  • Er is een collectief bewustzijn van de principes waarlangs we het werk organiseren
  • We hebben met elkaar expliciet gemaakt welke domeinen er zijn en wie daarvoor verantwoordelijk is
  • We hebben besloten hoe we besluiten nemen
  • We hebben met elkaar een leuke dag gehad!
Het programma is op maat en sluit aan op de behoeften van het team / de organisatie. Voorafgaand aan de teamdag bereiden we met een delegatie van het team het programma voor. Op deze manier krijgen we een indruk van wat er speelt en welke elementen toegevoegde waarde brengen.

We organiseren het liefst een hele teamdag, waarna jullie bijvoorbeeld gezamenlijk kunnen gaan eten. Het is tenminste nodig om een dagdeel met elkaar door te brengen om de gewenste diepte te bereiken.

We geven deze teamdagen op locatie. We hebben geen speciale wensen, anders dan een ruimte waarin beweging mogelijk is en er geen tafels in het midden staan. We gaan er vanuit dat de locatie door jullie beschikbaar gesteld wordt. Dat kan in de eigen omgeving zijn, of juist even naar buiten. Voor ons is een grote boomhut of mooie boerderij ook prima werkbaar!
  • 3.500,- (*)
  • 8 uur
  • Incompany
(*) De kosten zijn een richtbedrag, waarbij wij uitgaan van een intake, voorbereiding het opstellen van het programma en de begeleiding van de dag. We begeleiden de teamdag altijd met twee personen.


Neem contact met ons op!

Ik krijg zin om op de hei te zitten!


Het is gelukt! Tijd voor een feestje!
Computer says no, maar wij niet. Probeer het dus nog eens!

Voor jou geselecteerde blogs


Dit is mijn domein!


Lees wat de teamdag Philadelphia bracht

We organiseerden een teamdag voor het management team regio Amsterdam van Philadelphia. Benieuwd naar hun ervaring en het programma?

Dat wil ik lezen!

Wat is Sociocratie 3.0?


Vind het antwoord hier!

Lees onze blog Sociocratie 3.0 voor dummies. Daarin leggen wij uit op welke principes deze aanpak is gebaseerd en hoe het voor iedereen in te zetten is.

Dat wil ik lezen!