Training. Breng structuur in een zelfsturende organisatie.

Op gelijkwaardige wijze een effectieve, wendbare en veerkrachtige organisatie ontwikkelen met sociocratie 3.0

Zelfsturing kan veel verschillende dingen betekenen in verschillende omstandigheden. Het is een verzamelnaam, vaak gekoppeld aan “de verantwoordelijkheid laag in de organisatie”, “de professional aan de macht”, “geen hiërarchie” of “terug naar de bedoeling”. Deze aanpak moet ertoe leiden dat de juiste mensen, de juiste informatie hebben en de juiste mate van invloed kunnen uitoefenen om de juiste dingen te doen, zodat de organisatie wendbaarder, productiever en effectiever is. Allemaal mooie zaken, maar hoe doe je dat dan?
De introductie van zelfsturing verloopt vaak zonder duidelijke basisafspraken. De structuur is houvast voor medewerkers en die wordt plotseling opgeheven, zonder dat precies duidelijk is wat bij de nieuwe structuur verwacht wordt. Zonde... want in plaats van de medewerker in zijn kracht, krijg je chaos en frustratie. Toegegeven: die fase komt altijd. Wat bepalend is om eruit te komen is de gezamenlijke visie. Je kunt het eindstadium van een wendbare zelfsturende organisatie niet tekenen. Wat je wel kunt, zijn de basisprincipes en structuren toelichten waarmee deze organisatie opgebouwd wordt.
De cel als metafoor voor een wendbare zelfsturende organisatie

Bestuurders, managers en stafmedewerkers HR die plannen hebben om zelfsturing in te voeren, of hier al mee bezig zijn. Kortom, degenen die nu nog verantwoordelijk zijn of zich verantwoordelijk voelen voor voor het dagelijks bestuur in een organisatie.
Je doet waarschijnlijk mee aan deze training omdat je op zoek bent naar manieren om anders te organiseren dan via een klassieke hiërarchie en ook niet opgeslokt wil worden door stringente methoden als Holacracy.

We geven je niet hét antwoord op jouw structuurvraag, maar zorgen er wel voor dat je de ingrediënten hebt waarmee je gezamenlijk het antwoord zelf kunt geven.

Tijdens deze training van een dag gaan we aan de slag met een aantal patronen uit sociocratie 3.0. We bieden hiermee de ingrediënten voor jullie basisstructuur. Aan het eind van de dag heb je een start gemaakt met het opbouwen van structuur in jouw organisatie. Aangezien een statische structuur hoogst waarschijnlijk niet houdbaar is, ga je ook naar huis met de nodige tools om knelpunten snel op te pikken, concreet te maken en om te zetten in actie. Zo bouw je een dynamische organisatie, met groot aanpassingsvermogen, waarin optimaal wordt samengewerkt.
Intro S3
Wij gebruiken Sociocratie 3.0 als basis voor het vormen van een structuur. We lichten de essentie van S3 kort toe.
Beweegredenen definiëren
Om als geheel in beweging te komen is het belangrijk om een gedeeld beeld te hebben van het probleem dat we op willen lossen en de resultaten die we daarmee hopen de bereiken. Dit helpt om gezamenlijk te besluiten of dit belangrijk genoeg is om mee aan de slag te gaan. Niet alleen noodzakelijk bij zelfsturing!
Structuur elementen
Er zijn verschillende elementen die je kan inzetten om je organisatie op te bouwen. In dit blok behandelen we uitgebreid de theorie, en oefenen we met praktijksituaties. Wanneer je weet wat er nodig is, kan je besluiten welk element het best past. Er kan gewerkt worden met domeinen (overkoepelend thema), waar je invulling aan geeft met rollen, cirkels en/of afspraken.
Effectieve start
Wanneer je weet waar je naartoe wil, is het tijd om van start te gaan. Hiervoor gebruiken we "driver mapping": met een groep betrokkenen brengen we het speelveld in kaart en maken de vertaalslag naar acties voor de backlog.
Voorstellen co-creëren
Omdat je met zelfsturing wilt werken is betrokkenheid van de collega's essentieel. Gebruik de wijsheid van de groep vanaf het moment van bepalen of iets prioriteit heeft en maak gebruik van het patroon 'voorstellen co-creëren' om snel oplossingen te brainstormen. Door hierbij ook de kaders te verduidelijken vergroot je de kans op een oplossing die ook echt uitgevoerd kan worden.
Consent besluitvorming
Het proces van consent besluitvorming binnen sociocratie 3.0 zorgt ervoor dat alle meningen gehoord worden en dat iedereen zijn of haar waarde kan toevoegen. Dit gebeurt op gestructureerde en effectieve wijze, zodat er geen discussie ontstaat of men elkaar probeert to overtroeven met ideeën.
Deze training bieden we aan als een vol dagprogramma van 8 a 9 uur. In dit programma is ruimte voor lunchpauze van een uur en twee breaks. De training geven we op locatie.

Voorafgaand aan de training doen we een intake om een beeld te hebben van de huidige situatie van de organisatie en haar structuur. Na de training vinden twee intervisiemomenten plaats, waarin ruimte is om de opbrengsten van de training te vertalen naar de eigen situatie.

Het aantal deelnemers is maximaal 15 personen. Op deze manier is er voldoende ruimte voor vragen en interactie op persoonlijk niveau. We geven deze training altijd met twee trainers.

De kosten voor de training zijn standaard gebaseerd op onze trainingstabel die we graag toesturen bij interesse.Neem contact met ons op!

In één dag beginnen met het opbouwen van structuur in een zelfsturende organisatie?


Het is gelukt! Tijd voor een feestje!
Computer says no, maar wij niet. Probeer het dus nog eens!

Relevant leesvoer


Er is sturing nodig voor zelfsturing


Het doel van en ontwikkeling naar zelfsturing

Er wordt op grote schaal overgegaan naar zelfsturing. Vaak zonder precies te weten waarom en hoe dit vorm te geven. Wij hebben wel een idee!

Dat wil ik lezen!

Kleintje Sociocratie 3.0


Leer Sociocratie 3.0 kennen met ons kleintje

In Kleintje Sociocratie 3.0 beschrijven we de belangrijkste patronen uit deze gids voor effectief en wendbaar samenwerken.

Dat wil ik lezen!