Workshop. Gelijkwaardige besluitvorming met consent.

Wij zijn pas consent als jij het bent.

Het moge duidelijk zijn: besluitvorming is vaak een probleem. Of de manager beslist en de wijsheid van het team wordt niet benut, of de meerderheid regeert en er ontstaat verdeeldheid in het team, of we vergaderen net zo lang tot er een oplossing is waar iedereen mee kan leven, maar niemand fan van is. Of... je organiseert besluitvorming op basis van consent.

Consent besluitvorming gaat uit van een besluit in afwezigheid van redenen om iets niet te doen. Daarmee is het iets heel anders dan besluitvorming met consensus, waarbij iedereen het ermee eens moet zijn. Consent nodigt uit tot bezwaren op een voorstel in de vorm van (potentiële) schade of directe verbetering. Is die er niet? Dan gaan we door!
handgebaren bij consent besluitvorming
De manager of oprichter van een bedrijf neemt vaak de rol van de voorzitter waar. Niet altijd logisch aangezien diegene ook een belangrijke stem heeft. Rol en inhoud lopen dan door elkaar. Deze workshop is er voor teams en leidinggevenden binnen teams die worstelen met effectieve besluitvorming in de groep.

Specifieker?
 • Vaste teams met een grootte van 10-15 personen.
 • Start-up teams die besluiten gezamenlijk willen nemen
 • Een gelegenheidsteam dat wil leren faciliteren in consent besluitvorming
In deze workshop maak je kennis met consent besluitvorming als deelnemer en zet je de eerste stappen in het faciliteren van het proces. Spannend? Behoorlijk, maar het gaat je zoveel meerwaarde bieden!

De workshop gaat een momentje zijn waarop je met je team terug gaat kijken. Toen we dat met consent besluitvorming deden, ging het eigenlijk best soepel. Waarom zijn we dan weer in ons oude patroon vervallen? We zijn eerlijk: het minimale resultaat is de wens om meer te kunnen. Het maximale resultaat is dat je zelf aan de slag gaat met consent besluitvorming bij lastige vraagstukken in je team.

Dit is wat wij verwachten aan resultaat.
 • Meer rust, doordat de structuur ervoor zorgt dat iedereen zeker weet een stem te hebben
 • Durven te besluiten, doordat we er met elkaar van bewust zijn dat het "goed genoeg voor nu is en veilig genoeg om te proberen".
 • Vertrouwen in elkaar en niet het gevoel hebben alles zelf te moeten weten. Er zit al heel veel wijsheid in de groep.
 • Effectieve besluiten door de collectieve wijsheid te gebruiken.
 • Constructieve gesprekken vanuit een gezamenlijk vertrekpunt, door geen meningen en overtuigingen over tafel te gooien, maar beargumenteerde risico's en verbeteringen.
We gaan aan de slag met een concreet onderwerp waarop jouw team of organisatie een besluit moet nemen. Voorafgaand aan de workshop doen we een intake om deze met je scherp te stellen. Afhankelijk van het aantal deelnemers stellen we een aantal eenvoudige voorstellen op, waarover zij tijdens de workshop een besluit moeten nemen. Met elkaar doorlopen we onderstaand programma.
 • Check-in
 • Het proces van besluitvorming
 • Demo: consent volgens het schoolboekje
 • Praktisch aan de slag: ervaar de rol van facilitator
 • Reflectie met de groep
 • Check out
We nemen jouw team in vier uur mee langs theorie en praktijk. Deze workshop is geschikt tot 12 deelnemers. De kosten voor de workshop bedragen € 1.500,- exclusief BTW en exclusief reiskosten.

Zoals altijd geldt dat we de workshop op locatie aanbieden. Dat kan jouw eigen locatie zijn, maar ook mooie wijngaard, oude boerderij, of leuke boomhut om even uit de standaard omgeving te zijn. Zolang er maar geen tafels in de weg staan en er flip-overs beschikbaar zijn.
 • € 1.500 excl BTW en reiskosten
 • 4 uur
 • Incompany / op locatie

Dus we doen een workshop

Ik heb geen bezwaar...

Wil je ervaring opdoen met de kracht van consent besluitvorming en de eerste stappen zetten in faciliteren? Laat het ons weten.

Mooi! We nemen snel contact met je op!
Computer says no... Als het niet lukt, kun je ook mailen naar nieuwsgierig@rebelwise.com

Relevant leesvoer


Consent besluitvorming met je team


Werken met consent in de praktijk

Hoe werkt consent besluitvorming? Josje beschrijft het in deze blog.

Dat wil ik lezen!

Effectief vergaderen


Onze twaalf tips voor effectief vergaderen

Consent is een onderdeel van de vergadering. Lees onze andere tips in de blog.

Dat wil ik lezen