De aanpak

Op Rebelse Wijze

Wij geloven niet in een grootschalig veranderprogramma met een externe programmamanager die een vooraf bedacht modelletje over de organisatie komt uitstrooien. Zeker niet als het gaat om zelfsturing of zelforganisatie. Zodra deze klaar is, kan de volgende beginnen. Daarom zoeken wij liever de spanning op. Daar waar het niet lekker loopt, of waar duidelijk kansen liggen, zit een drive om te veranderen. Niemand is tegen verbetering, als je maar inzichtelijk kan maken wat de huidige spanning voor effect heeft en wat we graag met elkaar willen bereiken.

We werken daarom samen met de rebellen in de organisatie die blijven zoeken naar verbetering. Mensen die niet bang zijn om de vragen te stellen die nodig zijn om de situatie te begrijpen en gezamenlijk een oplossing te kunnen vinden. In iedereen schuilt zo’n rebel. Maar vaak kun je pas impact bereiken met de juiste tools en vaardigheden om verandering te realiseren. Onze aanpak is gericht op het bieden van deze tools en vaardigheden. Daarvoor doen we wat nodig is, startend met het stellen van vragen. Zo weten we welke kennis en ervaring we over moeten brengen middels training, coaching of advies. We zetten de energie van de rebel in op een constructieve manier, en we geven de verandering vooral samen vorm.

Is het dan toch een veranderprogramma? Wat jij wilt. Hij staat in ieder geval niet vooraf vast en stellen hem continu bij op basis van de behoefte van de organisatie.

Empirisch bewijs

Ruben Visser
Partner bij Over Morgen

"Erik en Josje voelen goed aan wat er nodig is en sluiten zich naadloos aan bij de cultuur van onze organisatie. Ze bieden hoge kwaliteit en professionaliteit en dragen steeds oplossingen aan voor onze volgende stap. Zonder hierbij dwingend te zijn; het zijn onze keuzes en oplossingen. Mede hierdoor hebben we in het afgelopen jaar grote sprongen gemaakt richting zelforganisatie en worden grote besluiten inmiddels genomen door een afvaardiging van alle collega's."

Maarten Heisen
Projectcoördinator implementatie en innovatie

"Voor het traject met traverse; Rebelwise heeft ons de inzichten gegeven die nodig waren om écht met medewerkers samen beslissingen te kunnen nemen. Voor S3; nooit gedacht dat zoiets wat eerst heel moeilijk leek zo praktisch en intuïtief kan werken ! Het past bij me, de tools zijn meer een aanvulling op hoe het moet, het waarom bleek ik al jaren te willen doen."

Jouwert van Geene
Adviseur Sociaal Domein

"Met Rebelwise weet je nooit precies wat je gaat krijgen. Maar wel dat je krijgt wat nodig is om een stap verder te komen, werkend vanuit urgente spanning in de organisatie. Met een goede toepassing en onderbouwing van beproefde concepten en instrumenten."

Wat wij aanpakken

We hebben zelf veel ervaring met werken in een zelfsturende organisatie. We weten via de harde weg wat niet werkt, en inmiddels ook wat wel. We krijgen teams en organisaties aan het werk die zitten met de volgende uitdagingen:

  • Schalen van agile werkwijze. Hoe zorgen teamoverstijgend we voor afstemming en wendbaarheid?
  • Ander leiderschap: hoe zetten we de kracht van leiders in, zonder dat dit vast zit in een hiërarchische functie?
  • Nieuwe structuren: hoe komen we los van baasjes met hun teams en afdelingen en organiseren we op wat nodig is voor de klant?
  • Betere besluiten: hoe benutten we de wijsheid in de organisatie, zonder in te boeten op snelheid?

 

Grappig genoeg zul je bij de overgang naar zelfsturing op al deze terreinen stappen moeten zetten. Genoeg te doen dus!

Patronen aanleren en afleren

Van kinds af aan hebben we onlogische patronen aangeleerd, die ervoor zorgen dat de hardste schreeuwers hun zin krijgen, dat je niet zelf nadenkt als een ‘hogere’ iets opdraagt en vooral dat je committeert aan de structuur. Nou zijn wij niet tegen structuur (integendeel), maar deze moet wel functioneel zijn. Sociocratie 3.0 heeft veel bewezen patronen die een functionele structuur aanbrengen. Zowel in groepsprocessen, werkverdeling, besluitvorming als in de letterlijke zin: de inrichting van je organisatie.

Wij richten ons op het afleren van oude patronen en het aanleren van nieuwe. Vaak komt dit neer op een combinatie van consent besluitvorming, het gezamenlijk maken van voorstellen, introduceren van helpend gedrag en principes, een effectieve vergaderstructuur opzetten en het verduidelijken van de domeinen waar teams en personen verantwoordelijk voor zijn. We ontwikkelen hiervoor trainingen op maat en begeleiden in de praktijk, totdat we niet meer nodig zijn!

Welke interventies wij toepassen

Trainen

Wij mobiliseren jouw eigen veranderkracht. Wij dragen je de kennis over en geven je instrumenten om een plan te trekken vanuit eigen inzicht. Wij hebben uitgebreide ervaring met het richten van organisaties aan de hand van Sociocratie 3.0. We geven training aan individuen en groepen om zelf aan de slag te gaan om knelpunten op te lossen. Zo zorgen zij voor effectiever samenwerken.

Faciliteren

Wij treden op als externe facilitator om een specifiek vraagstuk op te lossen of moeilijk besluit met elkaar te nemen. Wij faciliteren het proces, waarmee we ervoor zorgen dat alles gezegd wordt, dat gezegd moet worden (maar ook niet meer), zodat de groep tot de best mogelijke uitkomst kan komen. Onze klanten zetten ons vaak in als facilitator om de werkwijze met S3 te leren kennen.

Coachen

De mensen in de organisatie zijn de verandering. Wij helpen ze van tijd tot tijd met coaching en intervisie. Nieuw gedrag aanleren is uitdagend en vereist oefening. Tijdens intervisie zijn wij een spiegel voor facilitatoren of specifieke groepen binnen de organisatie. Ook organiseren we praktische oefensessies waar nieuwbakken facilitatoren in een veilige omgeving vlieguren maken.