Een eerste oriëntatie op S3 en Holacracy®

‘Het moet anders’

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Sociocratie 3.0 en Holacracy ®? Waarom kiezen organisaties voor deze vormen van zelforganisatie als alternatief op de traditionele hiërarchie? Rebelwise (Sociocratie 3.0) en Energized.org (Holacracy) hebben jarenlange ervaring op het gebied van zelforganisatie. Samen onderzochten ze voor een Meetup de overeenkomsten en verschillen tussen Sociocratie 3.0 en Holacracy en verrijkten die met de inzichten van de aanwezige ervaringsdeskundigen.

meetup sociocratie 3.0 en holacracy

We nemen Jelle als voorbeeld. Hij wil anders gaan organiseren. Zijn bedrijf heeft nu 30 medewerkers. Dat is snel gegaan en Jelle verwacht de komende jaren nog meer mensen in dienst te gaan nemen. Eigenlijk gaat het nog prima. Iedereen doet wat hij moet doen en geniet eigenlijk wel van de vrijheid. Jelle beslist veel, maar merkt al wel dat er iets gedaan moet worden om toch wat orde te krijgen.

Steeds vaker begint het te schuren

Er is onduidelijkheid over wat van wie verwacht wordt en als er ook maar iets besloten moet worden, al is het dat er nieuwe koffie moet komen, kijkt iedereen naar Jelle. Ook nieuwkomers vinden het moeilijk om met die vrijheid en vaagheid om te gaan.

Bij de ondernemersclub krijgt Jelle vaak het advies om managers aan te stellen. Maar Jelle is bang dat dat averechts werkt en mensen zich bestolen voelen van hun vrijheid. Bovendien zou hij dan die managers aan moeten sturen en daar heeft hij helemaal geen zin in.

Waarom kiezen organisaties voor zelforganisatie?

 • Betrokkenheid medewerkers
 • Responsief en adaptief
 • Antifragiel (de organiseert leert van alles waar het mee te maken krijgt)
 • Schaalbaar
 • Complexe wereld is niet te begrijpen door een persoon alleen, we hebben alle kennis nodig om te navigeren in deze complexe wereld.

Zelforganisatie vormgeven: Je hebt iets te kiezen.

Op een conferentie ontmoet Jelle Tijmen. Hij herkent het verhaal van Jelle, want ook hij stond een jaar geleden op zo’n kruispunt. Het is wel degelijk een kruispunt, want er is keuze. Je kunt kiezen voor de traditionele hiërarchie, het zo laten waardoor een onbenoemde vage structuur ontstaat (creatieve chaos) of je kiest voor zelforganisatie. Tijmen adviseert Jelle om ook eens te kijken naar Sociocracy 3.0 en Holacracy ®. Beide zijn een prima alternatief op een traditionele managementhiërarchie.

Thuis gaat Jelle direct Googlen. Het blijkt nog niet zo makkelijk om wijzer te worden. Bovendien lijken Sociocratie 3.0 en Holacracy zo op het eerste gezicht ook nog eens op elkaar. Na een klein onderzoek concludeert Jelle dat ze in elk geval deze overeenkomsten hebben. Best logisch ook omdat de bedenker van Holacracy sterk geïnspireerd werd door de sociocratische kring organisatiemethodiek waarop ook  Sociocratie 3.0 is gebaseerd.

Overeenkomsten Sociocratie 3.0 en Holacracy

 • Zijn niet zozeer een systeem of methode. Holacracy noemen ze een framework oftewel raamwerk en S3 een praktische gids of bundeling van ideeën.
 • Stellen je in staat om direct te beginnen.
 • Open source operating system. Ze bieden een dynamische structuur. Dus niet een af te ronden reorganisatie. Verandering van de organisatie wordt een doorlopend proces.
 • Voor machtsspelletjes is geen plaats meer. Er wordt gedisciplineerd gewerkt.
 • Werken op basis van ‘spanningen’, dus een ieder die denkt dat er iets beter zou kunnen brengt dat in.
 • Gaan uit van werkbaarheid. De vraag ‘is het schadelijk? of veilig genoeg om te proberen’ wordt gesteld.
 • Hebben een proces of vergaderstructuur waarin je veranderingen aan de organisatie kunt vastleggen.
 • Werken met rollen in plaats van functies (dus een medewerker kan een uniek boeket van rollen vervullen).
 • Die rollen draaien om helderheid over verantwoordelijkheden en doelen.
 • Hebben wendbaarheid en transparantie hoog in het vaandel
 • Van impliciete afspraken naar expliciete afspraken.
 • Van ‘niks mag’, tenzij naar ‘alles mag, tenzij’.
 • Resultaatgericht, doelgericht (Holacracy purpose/ S3 driver).
 • Elementen om een structuur op te bouwen, zoals cirkels, rollen, domeinen.
 • Besluitvormingsoverleg scheiden van operationeel overleg. S3 heeft Governance & operations (practices uit Agile). Holacracy heeft Governance (roloverleg) & tactical meeting (werkoverleg).
 • Werken op basis van spanningen al is de invulling verschillend.
 • Gereedschap om zelf de organisatie vorm te geven

Vrijheid door kaders

Eigenlijk is Jelle verrast door de hoeveelheid protocollen en procedures die hij vindt. In zijn beleving betekent veel regels op de werkvloer juist geen vrijheid meer. Hij betrapt zichzelf erop dat hij een oplossing had verwacht waar vrijwel geen regels aan te pas kwamen. Hij besluit Tijmen te bellen.

Tijmen legt uit dat beide gereedschappen zijn om de organisatie vorm te geven. De afspraken die je maakt werken juist bevrijdend omdat het de grenzen aangeeft waarbinnen je vrijheid hebt. Zoals dat ook werkt bij wegbelijning. Als je niet bekend bent met de protocollen heb je wel degelijk de tijd nodig om het goed in de vingers te krijgen. Net als dat je ook zou moeten wennen aan een manager. Hoewel ook Tijmen toegeeft dat mensen in Europa daar al wel wat meer aan gewend zijn doordat we al decennia op deze manier werken.

Toch kun je ook een nieuw spel leren. In Nederland zijn er bovendien al best ervaren coaches om je te begeleiden bij je eerste stappen. Dus al is het nieuw, je staat er niet alleen voor. Tijmen daagt Jelle uit om de verschillen tussen S3 en Holacracy verder te onderzoeken.

Verschillen tussen Sociocratie 3.0 en Holacracy

 • Compete regelset (Holacracy) vs modulair inzetbaar (S3).
 • Expliciete start door het ondertekenen van de grondwet (Holacracy) versus starten daar waar spanning is (S3).
 • Vervangt managementhiërarchie (Holacracy) versus vormt alleen datgene wat nodig is.
 • De werkrol en de persoon worden van elkaar gescheiden (Holacracy) versus je verschijnt als persoon (S3).
 • De rol heeft invloed (invloed ligt bij de rol) versus ieder persoon die door een besluit wordt geraakt, moet in staat zijn om het besluit te beïnvloeden (invloed ligt bij persoon).
 • Een facilitator is een vaste rol nodig bij de overleggen (Holacracy) versus de facilitator rol kan rouleren tijdens de meeting (S3).
 • Integratieve besluitvorming (Holacracy) versus besluitvorming op basis van consent (S3).
 • Een cirkel is een cluster van rollen (Holacracy) versus een cirkel is een groep mensen (S3).

Omdat het niet zo makkelijk is om deze raamwerken naast elkaar te leggen besluit Jelle een paar experts te vragen.

Sociocratie 3.0 en Holacracy

Sociocratie 3.0, consent besluitvorming

Zo ontdekt Jelle dat S3 een zachtere start kent. Je kunt gaan oefenen door een paar ‘patronen’ uit S3 toe te passen. Dat spreekt Jelle op zich wel aan, aangezien iedereen in het bedrijf dit moet gaan leren. Zo kunnen ze met heel kleine stapjes toch vooruit.

Bij S3 gebruik je bovendien alleen datgene wat je nuttig vindt en bent ook vrij om dat aan te passen als je dat beter schikt. Als je bijvoorbeeld besluitvorming wilt delegeren naar rollen in cirkels, dan kun je dat patroon toepassen. Bij S3 is het uitgangspunt dat de mensen geen bezwaren hebben. Het gaat meer om instemming dan overeenstemming. Oftewel besluitvorming op basis van consent.

Hoewel er een paar namen steeds opduiken als dragers van het gedachtegoed van S3 claimt niemand er alle rechten over te hebben.

Holacracy constitution

De grondwet van Holacracy – bron: Holacracy.org

Met Holacracy kun je ook direct beginnen, maar het raamwerk zit in die zin wel wat steviger in elkaar dat alles met elkaar verbonden is. Ook dat vindt Jelle juist wel sterk. Dat betekent dat als iets niet zo soepel gaat er altijd een ander proces is om op terug te vallen. Hij kan daar ook geen zwakheden in vinden.

De bedenker van Holacracy – Brian Robertson – raadt zelfs aan om als ‘powerholder’ van de organisatie de ‘grondwet’ met daarin alle spelregels te ondertekenen als startsein. Bovendien is een van de eerste stappen om de rollen te definiëren aangezien daar de besluitvorming komt te liggen. Direct vol aan de bak dus. Jelle denkt dat hij wel wat elementen uit Holacracy zou kunnen gebruiken, zoals de vergaderstructuur.

Holacracy lijkt iets strakker en komt af en toe zelfs iets dwingend over. De focus lijkt meer te liggen op het werk dat gedaan moet worden. Bij S3 draait het meer om samenwerken en eigenlijk in alle opzichten om ‘samen’. De mensen in de organisatie hebben nadrukkelijk hun eigen persoonlijke inbreng in het werk. Holacracy maakt juist expliciet onderscheid tussen persoon en rol.

Jelle vindt het moeilijk te duiden wat precies de verschillen zijn. Hij merkt een verschil in stijlen, maar dat komt wellicht doordat er nog zo weinig bronnen zijn waarin hij meer leert over het gedachtegoed.

Nu Jelle gewend is aan het idee dat iedereen binnen de organisatie iets nieuws zal gaan moeten leren besluit hij zelf te beginnen met workshops.

Paula Nordhauzen – Energized

Deze blog is een co-productie van Energized en Rebelwise en geschreven door Paula Nordhauzen (Energized). Zij bieden workshops en trainingen aan onder andere op het gebied van Holacracy. Je kunt deze blog dus ook vinden op hun blog!

Wat een goed idee!

Wil jij een keer een workshop voor jouw team om kennis te maken met Sociocratie 3.0? Neem even contact met ons op!

Meer sterke verhalen

domeinen en werkafspraken reviewen

Zelfsturing is niet hetzelfde als je shit over de schutting gooien

Je hebt niet keihard gewerkt om een mooie organisatie te bouwen om vervolgens bij de introductie van zelfsturing te zeggen 'kijk maar wat je doet...' toch? Maar hoe zet je dan wel die eerste stap naar het delegeren van invloed en hoe zorg je ervoor dat je regelmatig stil staat bij wat jullie samen hebben afgesproken? Dan ga je werken met het definiëren van domeinen.
Werkwijzer Over Morgen Sociocratie 3.0

Werkwijzer Over Morgen: Sociocratie 3.0 in de praktijk

Over Morgen is een groeiende organisatie. Zij wil deze groei niet vormgeven met een traditionele hiërarchie, maar de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk in de teams leggen. Daar zitten de experts die weten wat de markt nodig heeft. De afgelopen jaren hebben we de evolutie naar Samen sturing bij Over Morgen helpen vormgeven. De patronen uit Sociocratie 3.0 helpen hierbij. Niet dwingend, maar ondersteunend wanneer nodig of op basis van onderlinge werkafspraken. Lees er alles over in de Werkwijzer van Over Morgen!

13 valkuilen bij het maken van een keuze

Zelfs in de meest barre omstandigheden weten we ons staande te houden, door de slimme hulpmiddelen die we als rationeel wezen hebben bedacht. En daar zijn we trots op. Zo trots dat we die rationaliteit en onze hersenen eigenlijk zelden in twijfel trekken. Maar is dat wel zo slim? Zijn wij eigenlijk wel zulke rationele wezens? Tja, je voelt het vast al aankomen, dat zijn we dus niet. Wel zijn we voorspelbaar in onze irrationaliteit en daar kunnen we ons voordeel mee doen! Tijd om ook de mankementen in ons denken te compenseren door slimme hulpmiddelen in te zetten. Laten we beginnen met inzicht in waar het misgaat. Wij hebben alvast een overzicht voor je gemaakt in een blog!
Marlou, Josje, Erik

Van voordoen, naar zelf doen

In onze aanpak gaan we vaak van voordoen, naar samen doen, naar zelf doen. Onze oudste klant is Marga Klompe, waar we inmiddels al deze stappen hebben doorlopen. Tijd om eens terug te blikken met procesbegeleider Marlou Klein Gunnewiek.
Organisatie ontwerp Sociocratie 3.0

De doorontwikkeling van een organisatieontwerp

In 2 (online) dagen namen we de huidige structuur onder de loep, met in ons achterhoofd de vraag "Hoe richt je een organisatie zo in dat de mensen die waarde creëren voor de organisatie over de juiste informatie en mate van invloed beschikken om dit zo goed en snel mogelijk te kunnen doen?".
Kaders en voorbeelden goede werkafspraken

Werkafspraken maken met je team

Groepen zijn effectiever wanneer iedereen werkt binnen dezelfde kaders, met dezelfde richtlijnen en verwachtingen. Dit zorgt voor een veilige omgeving, waarbinnen iedereen optimaal kan functioneren. Als leider kan je jouw team enorm helpen door dergelijke werkafspraken te maken. Om dit te vergemakkelijken hebben wij drie manier opgeschreven die jou kunnen helpen om werkafspraken te maken met je team.
werkproces Ontwikkelatelier Hogeschool Rotterdam

Online samenwerken met consent besluitvorming

Een nieuw team met een grote opgave. De Hogeschool Rotterdam vroeg ons om een groep van 8 docenten te begeleiden bij het online samenwerken met consent besluitvorming. Zij vormen samen de Voorbereidingsgroep die het proces voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs mocht opzetten. Veel besluiten om te nemen door mensen die elkaar niet goed kennen.
Kaarten potje vergaderen

Potje Vergaderen voor effectief vergaderen

Omdat het soms handig is om een aantal hulpmiddelen te hebben tijdens online vergaderen maakten wij een setje vergaderkaarten. Leuk om te krijgen, nog leuker om te geven! Hier de uitleg van deze kaarten.
Five disfunctions Sociocratie 3.0

13 tips voor effectieve teamsamenwerking

Het boek 'Five dysfunctions of a Team' legt op eenvoudige wijze iets heel complex uit: welke elementen zorgen voor effectieve teamsamenwerking? Vanuit Sociocratie 3.0 zijn er praktische tools om hieraan te werken.

Het verhaal van de geweldige Agile Coach, met de uitgebreide Toolbox.

Sociocratie 3.0 voor de agile coach. Welke tools uit Sociocratie 3.0 zijn waardevol voor de agile coach? Een beschrijving aan de hand van een verhaal dat we deelden in de Meetup van 3 februari.